Hội thảo trực tuyến: “Kiến tạo hiệu ứng tích cực thông qua việc sử dụng bao bì từ nguồn gốc có trách nhiệm”

PEFC Quốc tế tổ chức Hội thảo trực tuyến “Kiến tạo hiệu ứng tích cực thông qua việc sử dụng bao bì từ nguồn gốc có trách nhiệm”. Ngày: 23/06/2020 – Thời gian: 16:00 – 17:00 (Giờ Việt Nam) – Ngôn ngữ: Tiếng Anh Nhằm tiếp cận tới khách hàng tiêu dùng và các nhà bán lẻ… Continue reading Hội thảo trực tuyến: “Kiến tạo hiệu ứng tích cực thông qua việc sử dụng bao bì từ nguồn gốc có trách nhiệm”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X