Tập huấn cho các tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo hệ thống VFCS/PEFC FM và quản lý chuỗi hành trình sản phẩm PEFC COC

Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp cùng Chương trình Chứng nhận Chứng chỉ quản lý rừng bền vững PEFC, Kính mời các tổ chức chứng nhận đánh giá cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FM), quản lý chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) tham dự lớp tập huấn: TẬP HUẤN CHO CÁC TỔ… Continue reading Tập huấn cho các tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo hệ thống VFCS/PEFC FM và quản lý chuỗi hành trình sản phẩm PEFC COC

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X