Tháng 7-8/2022: Chuỗi webinar trực tuyến về Chứng chỉ rừng theo nhóm của PEFC quốc tế và một số quốc gia thành viên tổ chức

Các chủ rừng nhỏ, cộng đồng địa phương và người dân bản địa đang sở hữu hoặc quản lý gần một nửa diện tích rừng trên thế giới. Cách quản lý những khu rừng đó có thể có ảnh hưởng đến khí hậu, đa dạng sinh học và sức khỏe toàn cầu. Do đó, điều… Continue reading Tháng 7-8/2022: Chuỗi webinar trực tuyến về Chứng chỉ rừng theo nhóm của PEFC quốc tế và một số quốc gia thành viên tổ chức

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X