Diện tích cao su tiểu điền đầu tiên ở Việt Nam được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững

Việt Nam là quốc gia lớn thứ ba trên thế giới về lượng cung cao su thiên nhiên. Theo thống kê của Hiệp hội Cao su Việt Nam, tính đến năm 2020 trên cả nước có 932.000 ha cao su. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên từ Việt Nam đạt gần… Continue reading Diện tích cao su tiểu điền đầu tiên ở Việt Nam được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X