Hội thảo trực tuyến Quy định sử dụng nhãn PEFC và VFCS

Từ năm 2022, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) được Chương trình Chứng nhận chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC) ủy quyền cấp phép sử dụng nhãn và  quản lý các hoạt động sử dụng nhãn PEFC tại Việt Nam. Nhằm cung cấp kiến thức và thông tin về các quy… Continue reading Hội thảo trực tuyến Quy định sử dụng nhãn PEFC và VFCS

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X