Hội thảo trực tuyến “Các yêu cầu và thủ tục đối với tổ chức chứng nhận tham gia hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS và PEFC”

Ngày 27/02/2023, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) phối hợp với Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp – Tổng cục Lâm nghiệp và Văn phòng công nhận Chất lượng (BoA) tổ chức hội thảo trực tuyến: Các yêu cầu và thủ tục đối với tổ chức chứng nhận tham gia… Continue reading Hội thảo trực tuyến “Các yêu cầu và thủ tục đối với tổ chức chứng nhận tham gia hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS và PEFC”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X