TUV SUD Czech được chỉ định thực hiện hoạt động chứng nhận PEFC CoC tại Việt Nam

Ngày 3/3/2023, Tổ chức chứng nhận TUV SUD Czech đã chính thức ký hợp đồng chỉ định thực hiện hoạt động chứng nhận trong lĩnh vực Chuỗi hành trình sản phẩm PEFC CoC. Đây là tổ chức chứng nhận thứ 4 được VFCO đánh giá đủ năng lực và cấp phép chứng nhận PEFC CoC… Continue reading TUV SUD Czech được chỉ định thực hiện hoạt động chứng nhận PEFC CoC tại Việt Nam

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X