Cập nhật Tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững – VFCS/PEFC ST 1003:2019

Tiêu chuẩn QLRBV của Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS/PEFC ST 1003:2019 được ban hành năm 2019. Sau gần 5 năm thực hiện, trước yêu cầu của thị trường, kinh nghiệm thực tiễn và yêu cầu của PEFC, Tổng cục Lâm nghiệp và Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững đang… Continue reading Cập nhật Tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững – VFCS/PEFC ST 1003:2019

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X