Kế hoạch tập huấn Khuyến nông năm 2023

Nhằm trang bị kiến thức và nâng cao năng lực về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho cán bộ khuyến nông các cấp, cộng tác viên khuyến nông, cán bộ kĩ thuật, nông dân và các bên liên quan nhằm hỗ trợ, thúc đẩy việc thực hiện Quản lý rừng bền… Continue reading Kế hoạch tập huấn Khuyến nông năm 2023

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X