Xây dựng năng lực cho Công ty TNHH Sông Kôn tỉnh Phú Yên thực hiện quản lý rừng bền vững theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS/PEFC)

Trong khuôn khổ Dự án “Nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại Việt Nam” do GIZ và Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp điều phối, Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO) phối hợp với GIZ tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực… Continue reading Xây dựng năng lực cho Công ty TNHH Sông Kôn tỉnh Phú Yên thực hiện quản lý rừng bền vững theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS/PEFC)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X