Tập huấn Tiêu chuẩn PEFC CoC ngày 19-20 tháng 9 năm 2023

Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) và Chương trình Chứng nhận chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC) sẽ phối hợp tổ chức khóa tập huấn về Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm (CoC). Thông tin chi tiết của khóa tập huấn như sau: Mục đích Cung cấp kiến thức và… Continue reading Tập huấn Tiêu chuẩn PEFC CoC ngày 19-20 tháng 9 năm 2023

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X