Hội nghị khu vực Châu Á lần thứ 7 về Sinh khối và năng lượng, ngày 28-30 tháng 11 năm 2023 tại TP Hồ Chí Minh

Hội nghị khu vực Châu Á lần thứ 7 về sinh khối và năng lượng với chủ đề “Thúc đẩy sản xuất sinh khối bền vững và ổn định ở Đông Nam Á” sẽ diễn ra ngày 28-30 tháng 11 năm 2023 tại TP Hồ Chí Minh. Hội nghị sẽ có một loạt các hoạt… Continue reading Hội nghị khu vực Châu Á lần thứ 7 về Sinh khối và năng lượng, ngày 28-30 tháng 11 năm 2023 tại TP Hồ Chí Minh

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X