Hướng đến QLRBV thông qua nâng cao chất lượng cây giống trồng rừng cho hộ gia đình tại các tỉnh Nghệ An và Quảng Bình

Nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế rừng trồng, hạn chế nguy cơ sâu bệnh hại rừng là một trong những yêu cầu của quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS/PEFC. Trong khuôn khổ hợp tác với PEFC và Tập đoàn gỗ… Continue reading Hướng đến QLRBV thông qua nâng cao chất lượng cây giống trồng rừng cho hộ gia đình tại các tỉnh Nghệ An và Quảng Bình

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X