Tập huấn quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS tại tỉnh Cà Mau

Từ ngày 01-03/11/2023, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ (FSIS) và Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) tổ chức lớp Tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý rừng bền vững” cho các chủ rừng là các công ty lâm… Continue reading Tập huấn quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS tại tỉnh Cà Mau

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X