Thông báo: Tham vấn bản dự thảo sửa đổi Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019

Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững đã phối hợp với các chuyên gia tiến hành rà soát, sửa đổi Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019 trên cơ sở điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên… Continue reading Thông báo: Tham vấn bản dự thảo sửa đổi Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019

Tập huấn Tiêu chuẩn PEFC CoC ngày 19-20 tháng 9 năm 2023

Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) và Chương trình Chứng nhận chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC) sẽ phối hợp tổ chức khóa tập huấn về Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm (CoC). Thông tin chi tiết của khóa tập huấn như sau: Mục đích Cung cấp kiến thức và… Continue reading Tập huấn Tiêu chuẩn PEFC CoC ngày 19-20 tháng 9 năm 2023

Xây dựng năng lực cho Công ty TNHH Sông Kôn tỉnh Phú Yên thực hiện quản lý rừng bền vững theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS/PEFC)

Trong khuôn khổ Dự án “Nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại Việt Nam” do GIZ và Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp điều phối, Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO) phối hợp với GIZ tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực… Continue reading Xây dựng năng lực cho Công ty TNHH Sông Kôn tỉnh Phú Yên thực hiện quản lý rừng bền vững theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS/PEFC)

Tập huấn khuyến nông về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại tỉnh Thanh Hóa

Từ ngày 1-3/8/2023, tại KS Hoa Hồng, TP Thanh Hóa, Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Tham gia lớp tập huấn có 40 học viên là… Continue reading Tập huấn khuyến nông về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại tỉnh Thanh Hóa

VFCO thông báo tuyển dụng

Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) thông báo tuyển dụng 01 vị trí làm việc, cụ thể như sau:

Kế hoạch tập huấn Khuyến nông năm 2023

Nhằm trang bị kiến thức và nâng cao năng lực về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho cán bộ khuyến nông các cấp, cộng tác viên khuyến nông, cán bộ kĩ thuật, nông dân và các bên liên quan nhằm hỗ trợ, thúc đẩy việc thực hiện Quản lý rừng bền… Continue reading Kế hoạch tập huấn Khuyến nông năm 2023

PEFC khu vực Đông Nam Á tuyển dụng vị trí điều phối viên

PEFC khu vực Đông Nam Á thông báo tuyển dụng một điều phối viên có kỹ năng cao để hỗ trợ nhóm và Giám đốc khu vực có trụ sở tại Thái Lan. Các nhiệm vụ của điều phối viên bao gồm, nhưng không giới hạn, như sau: Truyền thông: tổ chức các hoạt động… Continue reading PEFC khu vực Đông Nam Á tuyển dụng vị trí điều phối viên

Khóa học miễn phí về Chuỗi hành trình sản phẩm của PEFC dành cho các công ty hoặc nhà máy chế biến gỗ

Bạn đang có kế hoạch đạt được chứng nhận PEFC CoC cho Doanh nghiệp của mình, nhưng không chắc nó bao gồm những gì? Bạn đã đạt được chứng nhận nhưng muốn tìm hiểu thêm về PEFC? Khóa học miễn phí này sẽ dành cho bạn. Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp và các bên liên… Continue reading Khóa học miễn phí về Chuỗi hành trình sản phẩm của PEFC dành cho các công ty hoặc nhà máy chế biến gỗ

Nhóm hộ tại tỉnh Tuyên Quang được cấp chứng chỉ Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC

Ngày 31/5/2023, nhóm Chứng chỉ rừng tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã được Tổ chức chứng nhận GFA Certification GmbH cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho 4.439,56 ha rừng trồng keo lai và keo tai tượng theo tiêu chuẩn quản lý của hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS/PEFC.… Continue reading Nhóm hộ tại tỉnh Tuyên Quang được cấp chứng chỉ Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC

Thông báo: Công bố Bộ công cụ DDS và bản dịch Hướng dẫn PEFC GD 2001:2022

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và các bên liên quan thực hiện Hệ thống trách nhiệm giải trình (DDS) và Tiêu chuẩn Chuỗi hành trình sản phẩm (PEFC CoC), trong khuôn khổ dự án “Lâm nghiệp và Thương mại để Phát triển trong khu vực ASEAN” do UNREDD tài trợ và PEFC thực hiện tại… Continue reading Thông báo: Công bố Bộ công cụ DDS và bản dịch Hướng dẫn PEFC GD 2001:2022

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X