VFCO tham dự Hội nghị thúc đẩy quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

Ngày 29/11/2023, tại Hà Nội, Cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị thúc đẩy quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng với nội dung đánh giá tình hình thực hiện QLRBV&CCR, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Tham gia Hội nghị… Continue reading VFCO tham dự Hội nghị thúc đẩy quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

VFCO tham dự Hội nghị lần thứ 30 của Ủy ban Lâm nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương

Hội nghị lần thứ 30 của Ủy ban Lâm nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương chính thức khai mạc ngày 03 tháng 10 năm 2023 tại Sydney, Australia. Hội nghị diễn ra từ ngày 2-6 tháng 10 với chủ đề “Lâm nghiệp bền vững cho tương lai bền vững”. Một chuỗi các cuộc họp… Continue reading VFCO tham dự Hội nghị lần thứ 30 của Ủy ban Lâm nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương

VFCO tham dự hội chợ quốc tế VIETNAM WOOD 2023

Hội chợ quốc tế về máy móc thiết bị công nghiệp và phụ kiện chế biến gỗ lần thứ 15 – VIETNAM WOOD 2023 tổ chức từ ngày 20/09/2023 đến ngày 23/09/2023 tại Trung Tâm Hội Chợ & Triển Lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng… Continue reading VFCO tham dự hội chợ quốc tế VIETNAM WOOD 2023

Tập huấn chuyên gia đánh giá chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC CoC

Tap huan PEFC CoC nam 2023

Trong hai ngày 19 và 20 tháng 9 năm 2023, tại Hà Nội, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) và Tổ chức Chứng nhận chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC) đã tổ chức tập huấn chuyên gia đánh giá chuỗi hành trình sản phẩm PEFC CoC. Đây là khóa tập huấn… Continue reading Tập huấn chuyên gia đánh giá chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC CoC

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X