PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NHÃN VFCS VÀ PEFC
REGISTRATION FORM FOR VFCS & PEFC TRADEMARKS USAGE

 

Thủ tục đăng ký sử dụng nhãn VFCS và PEFC: Vui lòng xem tại đây

Lưu ý / Note:

Vui lòng điền Phiếu đăng ký sử dụng nhãn bằng tiếng Việt có dấu, ngoại trừ họ tên nếu là tên người nước ngoài / Please fill this form in Vietnamese, except for full name if it is a foreigner’s name.

Nếu cần hỗ trợ trực tiếp, vui lòng liên hệ số điện thoại/zalo 024 6685 7688 / 0886 035 799 (Ms. Linh).

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X