Quyết định số 3014/QĐ-BNN-LN ngày 27/7/2023 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 01/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu lâm sản của Bộ NNPTNT

Còn hiệu lực

VFCS GD 001:2023 Hướng dẫn thực hiện bộ công cụ về Hệ thống trách nhiệm giải trình PEFC (DDS) cho rừng trồng ở Việt Nam

Còn hiệu lực

VFCS GD 001:2023 Guidance on PEFC Due Diligence System (DDS) implementation toolkit for plantation in Vietnam

Valid

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X