Quyết định số 3014/QĐ-BNN-LN ngày 27/7/2023 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 01/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu lâm sản của Bộ NNPTNT

Còn hiệu lực

File Type: pdf
Categories: Tài liệu luật và chính sách
Tags: 2023
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X