TỔ CHỨC ĐẠT CHỨNG NHẬN QLRBV THEO VFCS/PEFC
TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM PEFC
wdt_ID TT Tên công ty Tổ chức chứng nhận Mã chứng chỉ Loại chứng nhận Ngày cấp lần đầu Ngày hết hiệu lực Tình trạng hiệu lực
1 1 Công ty TNHH MTV Cao su Chuprong SGS SGSCH-PEFC-COC-370014 Chứng nhận đơn 16/04/2021 15/04/2026 Còn hiệu lực
2 2 Công ty CP Cao su Bà Rịa(BARUCO) SGS SGSCH-PEFC-COC-370013 Đa địa điểm 18/03/2021 17/03/2026 Còn hiệu lực
3 3 Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh SGS SGSCH-PEFC-COC-370012 Đa địa điểm 18/03/2021 17/03/2026 Còn hiệu lực
4 4 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận SGS SGSCH-PEFC-COC-370011 Chứng nhận đơn 13/05/2022 17/03/2026 Còn hiệu lực
5 5 Công ty CP Cao su Đồng Phú SGS SGSCH-PEFC-COC-370010 Chứng nhận đơn 16/03/2021 15/03/2026 Còn hiệu lực
6 6 Công ty CP Cao su Tân Biên SGS SGSCH-PEFC-COC-370009 Chứng nhận đơn 26/02/2021 25/02/2026 Còn hiệu lực
7 7 Công ty CP Cao su Tây Ninh SGS SGSCH-PEFC-COC-370008 Đa địa điểm 26/02/2021 25/02/2026 Còn hiệu lực
8 8 Tổng Công ty Cao su Đồng Nai SGS SGSCH-PEFC-COC-370007 Đa địa điểm 26/01/2021 25/01/2026 Còn hiệu lực
9 9 Công ty CP Đồ dùng gia đình Việt Nam SGS SGSCH-PEFC-COC-370006 Chứng nhận đơn 28/09/2020 27/09/2025 Còn hiệu lực
10 10 Công ty TNHH Green Energy SGS VN20/00288 Đa địa điểm 08/09/2020 07/09/2025 Đình chỉ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X