Tháng 12,2021

21Tháng 12Cả ngày2221-22/12/2021: Tập huấn nội bộ tiêu chuẩn CoC PEFC

Chi tiết sự kiện

Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững phối hợp với Công ty Luong Ltd tổ chức khóa tập huấn về Bộ tiêu chuẩn cập nhật của PEFC về Chuỗi hành trình sản phẩm từ rừng và cây ngoài rừng (PEFC ST 2002:2020), quy định về sử dụng nhãn hiệu PEFC (PEFC ST 2001:2020) và các yêu cầu với các tổ chức chứng nhận (PEFC ST 2003:2020). Khóa tập huấn này dành riêng cho cán bộ Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững. Khóa tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong 2 ngày, 21-22/12/2021.

Xem thêm

Thời gian

Tháng 12 21 (Thứ 3) - 22 (Thứ 4)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X