Tháng 1,2022

01Tháng 1Cả ngày31Tháng 1/2022: Tập huấn Tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững

Chi tiết sự kiện

Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững sẽ tổ chức tập huấn cho các tổ chức đánh giá, chứng nhận, các chuyên gia đánh giá và các bên liên quan về Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững theo VFCS, gồm tiêu chuẩn: VFCS ST 1003 2019 (quản lý rừng bền vững), VFCS ST 1004  2019 (quản lý rừng theo nhóm) và sử dụng nhãn hiệu VFCS (VFCS ST 1008 2019, VFCS GD 1009 2019). Khóa tập huấn dự kiến sẽ diễn ra trong 4 ngày. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin đăng ký qua email: vfco.vietnam@gmail.com. Thông tin đăng ký gồm: họ và tên, tên cơ quan, thông tin liên hệ (điện thoại và email).

Xem thêm

Thời gian

Tháng 1 1 (Thứ 7) - 31 (Thứ 2)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X