TÀI TRỢ

Rừng có vai trò quan trọng trong cung cấp lâm sản và các dịch vụ môi trường như duy trì và điều tiết nguồn nước, hạn chế xói mòn đất, điều hòa khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ đa dạng sinh học. Rừng đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho sản xuất và sinh kế cho hàng triệu người, đặc biệt là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng hướng đến cân bằng các mục tiêu về bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao giá trị tổng thể mà rừng mang lại, đảm bảo quản lý tài nguyên rừng bền vững cho các thế hệ tương lai. Thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng thể hiện trách nhiệm của các chủ rừng, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của Quốc gia và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong sử dụng các sản phẩm từ rừng, đặc biệt trong cuộc chiến với biến đổi khí hậu.

VFCS là hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia được Tổ chức chứng chỉ rừng quốc tế PEFC công nhận.  Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững vận hành VFCS để thúc đẩy và đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều có thể hưởng các lợi ích về môi trường, xã hội và kinh tế mà rừng mang lại.

VFCO mong muốn và sẵn sàng tiếp nhận sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật từ các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân để thực hiện các mục tiêu nêu trên. Chúng tôi cam kết các nguồn lực đóng góp cho thúc đẩy quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng ở Việt Nam sẽ được sử dụng hiệu quả và minh bạch. Các nguồn lực hỗ trợ sẽ tập trung vào hỗ trợ xây dựng năng lực, cải thiện tiêu chuẩn và hướng dẫn, các mô hình thí điểm nhằm tạo mang lại lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường cao nhất từ quản lý rừng bền vững. 

Chi tiết về các đóng góp, hỗ trợ xin liên hệ với VFCO qua:

SĐT: +84 246 685 7688 

Email: vfco.vietnam@gmail.com

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X