Tháng 10: Hội thảo vùng Dự án PEFC FOR-TRADE

Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) và Chương trình Chứng nhận chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC) sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo kết thúc và chia sẻ kinh nghiệm tại hiện trường của dự án “Lâm nghiệp và Thương mại để Phát triển trong khu vực ASEAN” do UNREDD tài trợ và PEFC thực hiện tại các nước khu vực Đông Nam Á. Thông tin chi tiết của hội thảo như sau:

Mục đích: 1) Chia sẻ những kết quả đã đạt được của dự án; 2) Đánh giá có sự tham gia và chia sẻ bài học kinh nghiệm; 3) Thảo luận kế hoạch tiếp theo; 4) Đại biểu sẽ được thăm quan rừng trồng gỗ lớn mọc nhanh, rừng trồng cao su, nhà máy chế biến gỗ và sản phẩm từ cao su tự nhiên.

Thời gian: 25 – 27/ 10/ 2022

Hình thức hội thảo: Kết hợp tham gia trực tiếp và trực tuyến

Ngôn ngữ: Tiếng anh

Các chuyên gia và các tổ chức quan tâm đăng ký tham gia theo hướng dẫn  dưới đây hoặc click vào đăng ký . Sau khi đăng ký, Ban tổ chức sẽ gửi đường LINK họp tới các đại biểu. Thời hạn đăng ký trước ngày 30/08/2022.

tại đây

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X