Hội thảo trực tuyến Các yêu cầu và thủ tục đối với tổ chức chứng nhận tham gia hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS và PEFC

Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS) được Bộ NN&PTNT thiết lập năm 2019 và được Tổ chức công nhận chứng chỉ rừng quốc tế PEFC chứng thực năm 2020 cho hệ thống chứng nhận quản lý rừng bền vững. Năm 2021, PEFC và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (với vai trò là cơ quan chứng chỉ rừng quốc gia, thành viên của PEFC) đã ký hợp đồng quản trị hệ thống, theo đó VFCO (trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) là tổ chức duy nhất được PEFC ủy quyền ký hợp đồng chỉ định tổ chức chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC CoC hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Sau ngày 18/4/2022, tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng nhận PEFC CoC trên lãnh thổ Việt Nam đều phải ký hợp đồng chỉ định với VFCO, kể cả các tổ chức đã được PEFC quốc tế ký hợp đồng chỉ định trước đây. Ngoài ra, VFCO cũng là tổ chức chịu trách nhiệm cấp phép sử dụng và quản lý logo, nhãn PEFC tại Việt Nam.

Để giúp các tổ chức chứng nhận nắm rõ các quy định khi đăng ký chỉ định là tổ chức chứng nhận trong hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS), Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững tổ chức hội thảo trực tuyến: “Các yêu cầu và thủ tục đối với tổ chức chứng nhận tham gia hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS và PEFC”.  Thông tin hội thảo như sau:

Thời gian: 14:00-16:30 ngày 27 tháng 2 năm 2023

Hình thức: Trực tuyến qua phần  mềm zoom

Nội dung: Hội thảo sẽ chia sẻ các quy định về:

– Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

– Tiêu chuẩn: VFCS/PEFS ST 1006:2022 Quy định đối với Tổ chức chứng nhận Quản lý rừng bền vững theo Hệ thống Chứng chỉ rừng Quốc gia hoặc Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm PEFC CoC;

– Tiêu chuẩn PEFC ST 2003:2020 Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận thực hiện hoạt động chứng nhận dựa trên tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm quốc tế PEFC;

– Hướng dẫn VFCS/PEFC GD 1007:2022 Quy trình chỉ định Tổ chức chứng nhận hoạt động trong Hệ thống Chứng chỉ rừng Quốc gia.

Đối tượng tham gia: Các tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá quan tâm;

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Các tổ chức, cá nhân quan tâm đăng ký gia hội thảo: Liên hệ Bà Lê Vũ Hồng Nhung, SĐT: 0386839498; email: hongnhung.vfco@gmail.com. Thời gian đăng ký: trước ngày 25/2/2023.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X