Hội thảo trực tuyến Quy định sử dụng nhãn PEFC và VFCS

Từ năm 2022, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) được Chương trình Chứng nhận chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC) ủy quyền cấp phép sử dụng nhãn và  quản lý các hoạt động sử dụng nhãn PEFC tại Việt Nam. Nhằm cung cấp kiến thức và thông tin về các quy định sử dụng nhãn PEFC và VFCS cho các bên liên quan theo tiêu chuẩn của Chương trình Chứng nhận chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC) và Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS), VFCO sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến “Quy định sử dụng nhãn PEFC và VFCS”. Thông tin chi tiết về hội thảo như sau:

Thời gian: 14:00-16:00 ngày 14 tháng 3 năm 2023

Hình thức: Trực tuyến qua phần mềm zoom

Nội dung: Hội thảo sẽ chia sẻ các quy định về:

  • Tiêu chuẩn PEFC ST 2001:2020 – Nguyên tắc sử dụng nhãn PEFC – Các yêu cầu
  • Tiêu chuẩn VFCS/PEFC 1008:2022 – Nguyên tắc sử dụng nhãn VFCS – Các yêu cầu
  • Tiêu chuẩn VFCS/PEFC GD 1009:2022 – Quy trình cấp phép sử dụng nhãn VFCS và PEFC

Đối tượng tham gia: 

  • Đại diện các doanh nghiệp, tổ chức có chứng nhận VFCS/PEFC FM hoặc chứng nhận PEFC CoC
  • Các tổ chức, cá nhân mong muốn sử dụng nhãn PEFC và VFCS trong các hoạt động truyền thông về dịch vụ chứng nhận và hoạt động quản lý rừng bền vững

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Các tổ chức, cá nhân quan tâm đăng ký gia hội thảo tại đây. Chi tiết liên hệ Bà Phùng Hoàng Khánh Linh, SĐT: 0886035799; email: vfco.vietnam@vafs.gov.vn . Thời gian đăng ký: trước 12h00 ngày 13/3/2023.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X