Kế hoạch tập huấn Khuyến nông năm 2023

Nhằm trang bị kiến thức và nâng cao năng lực về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho cán bộ khuyến nông các cấp, cộng tác viên khuyến nông, cán bộ kĩ thuật, nông dân và các bên liên quan nhằm hỗ trợ, thúc đẩy việc thực hiện Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tại Thanh Hóa, Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững(VFCO) dự kiến tổ chức lớp Tập huấn Khuyến nông 2023. Thông tin sự kiện như sau:

Thời gian: 01 – 03/08/2023

Đối tượng tham gia: Cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông, cán bộ kĩ thuật, nông dân.

Nội dung tập huấn:

1. Giới thiệu tổng quan về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

2. Giới thiệu Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS), các tiêu chuẩn:

  • Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019
  • Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững theo nhóm VFCS/PEFC ST 1004:2019

3. Các bước thực hiện và hồ sơ cần chuẩn bị trong thực hiện chứng chỉ rừng;

4. Nội dung chính và hướng dẫn thực hiện xây dựng phương án Quản lý rừng bền vững;

5. Kỹ năng của cán bộ khuyến nông trong thực hiện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

Đơn vị tổ chức: Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững.

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Hoa Hồng, số 102 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X