Kế hoạch tập huấn Quản lý rừng bền vững và Chuỗi hành trình sản phẩm (PEFC CoC) năm 2023

VFCO liên tục mở các lớp tập huấn về Quản lý rừng bền vững (FM) và Chuỗi hành trình sản phẩm PEFC (PEFC CoC). Thông tin về Kế hoạch tập huấn năm 2023 dự kiến như sau:

 1. Đối tượng tham gia: Đánh giá viên của các Tổ chức chứng nhận (CBs), các chuyên gia cung ứng dịch vụ tư vấn, các chủ rừng, doanh nghiệp và các bên liên quan.
 2. Các khóa tập huấn:
 • Tập huấn Quản lý rừng bền vững: nội dung bao gồm cập nhật về Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia (VFCS), tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững, quy trình chứng nhận, chứng chỉ nhóm, đánh giá nội bộ.
 • Tập huấn PEFC CoC: gồm tiêu chuẩn PEFC CoC về rừng và cây ngoài rừng, công cụ trách nhiệm giải trình (DDS), quy định đối với Tổ chức chứng nhận, các quy định về sử dụng Nhãn PEFC, vv.
 1. Thời gian tổ chức: Tập huấn FM và PEFC CoC được tổ chức vào tháng 3, 6 và 9. Thời gian cụ thể dựa trên số lượng đăng ký (tối thiểu 20 người/khóa) và được thông báo chính thức trước khóa học 1 tháng.
 2. Chứng chỉ:
 • VFCO cấp chứng chỉ cho học viên tham gia tập huấn FM sau khi hoàn thành khóa học và bài kiểm tra trực tuyến;
 • PEFC cấp chứng chỉ cho học viên của các Tổ chức chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu của bài kiểm tra trực tuyến.
 1. Chi phí:
 • Tập huấn FM: 5.000.000 đồng/học viên
 • Tập huấn COC: 10.000.000 đồng/học viên

Chi phí này chỉ bao gồm chi phí giảng viên, tài liệu, công tác tổ chức của VFCO.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu có thể đăng tham gia các khóa đào tạo tại đây

VFCO

 

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X