Hội thảo chia sẻ thông tin về Tiêu chuẩn PEFC CoC cập nhật

Trong khuôn khổ dự án “Lâm nghiệp và Thương mại để Phát triển trong khu vực ASEAN” do UNREDD tài trợ và PEFC thực hiện tại các nước khu vực Đông Nam Á, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) tổ chức Hội thảo trực tuyến chia sẻ thông tin về Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm (CoC). Thông tin về Hội thảo như sau:

Mục đích: Chia sẻ thông tin về bộ tiêu chuẩn PEFC CoC cập nhật và các công cụ thực hiện trách nhiệm giải trình (DDS).

Thành phần tham gia: chuyên gia đánh giá của các Tổ chứng nhận, cán bộ kỹ thuật của các cơ sở cung cấp và chế biến lâm sản được chứng nhận PEFC CoC và các bê liên quan.

Nội dung: Tiêu chuẩn PEFC CoC cập nhật và công cụ thực hiện trách nhiệm giải trình (DDS).

Thời gian: 06/04/2022

Diễn giả: TS. Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Xuân Duy

Các chuyên gia và các tổ chức quan tâm đăng ký tham gia qua email: vfco.vietnam@gmail.com. Sau khi đăng ký, Ban tổ chức sẽ gửi đường LINK họp tới các đại biểu. Do số lượng hạn chế, nên các đại biểu đăng ký trước 04/0402022 sẽ được ưu tiên.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X