Tập huấn dành cho các Chuyên gia đánh giá và Kiểm toán viên thực tập các Dịch vụ Chứng chỉ rừng ở Việt Nam

Tập huấn dành cho các Chuyên gia đánh giá và Kiểm toán viên thực tập các Dịch vụ Chứng chỉ rừng ở Việt Nam

Thời gian: 14:00 – 17:00 ICT, ngày 22-25/11/2021

Mục đích: Khoá đào tạo này nhằm cung cấp kiến thức và thông tin cơ bản để cung cấp dịch vụ cấp chứng chỉ Quản lý rừng tại Việt Nam theo yêu cầu của Hệ thống Chứng chi rừng Việt Nam quy định tại VFCS/PEFC GD 1006:2019

Đối tượng tham gia: Các chuyên gia của các tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá, chứng nhận quản lý rừng tại Việt Nam, các cán bộ của các cơ quan quản lý Nhà nước và những người mong muốn trở thành chuyên gia đánh giá hoặc kiểm toán viên về quản lý rừng.

Lợi ích: Các học viên tham gia khoá đào tạo sẽ được nhận chứng chỉ đào tạo được công nhân hoàn thành khoá đào tạo về:

  • VFCS/PEFC ST 1003:2019 – Quản lý rừng bền vững – Các yêu cầu VFCS/PEFC ST
  • VFCS/PEFC 1004:2019 – Quản lý rừng theo nhóm
  • Các yêu cầu PEFC ST 2001:2020 – Quy định về nhãn hiệu chứng chỉ
  • ISO 19011:2018 – Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

Các giảng viên chính:

1. HANSPETER ISCHI, chuyên gia chứng nhận QI adviser PEFC

2. VŨ XUÂN THUỶ, chuyên gia chứng nhận

3. RICHARD LAITY, chuyên gia chứng nhận PEFC

4. NGÔ TRÍ DŨNG, Kiểm toán viên Quản lý rừng

5. TRẦN LÂM ĐỒNG, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6. VŨ TẤN PHƯƠNG, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Phí tham gia: 4.000.000 VNĐ/học viên

Đăng ký qua email: huyentrang.vfco@gmail.com

Hạn đăng ký: Trước 16:00, ngày 17/11/2021

Liên hệ: Bà Đào Lê Huyền Trang, điện thoại: 0915.095.985

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X