Tháng 4/2022: Tập huấn Tiêu chuẩn PEFC CoC

Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) và Chương trình Chứng chỉ rừng quốc tế PEFC phối hợp tổ chức khóa đào tạo quốc tế trực tuyến về Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm (CoC). Thông tin về khóa tập huấn như sau:

Mục đích: Tăng cường năng lực cho các đánh giá viên, các chuyên gia tham gia dịch vụ chứng nhận PEFC CoC.

Nội dung: Tiêu chuẩn cập nhật PEFC CoC, trách nhiệm giải trình (DDS), phương pháp CoC, chứng nhận nhiều địa điểm, các yêu cầu về sử dụng Nhãn PEFC và yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận.

Thời gian: 2 ngày, 4-5 tháng 4 năm 2022

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Giảng viên: Richard Laity, Quản lý PEFC khu vực Đông Nam Á

Các học viên tham gia đạt kết quả kiểm tra sau khóa học sẽ được cấp chứng chỉ của PEFC. Chi tiết xem tại đây.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X