Tháng 2/2022: Tập huấn Tiêu chuẩn CoC PEFC cập nhật

Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững phối hợp với Tổ chức chứng nhận quốc tế PEFC tổ chức khóa tập huấn cho chuyên gia đánh giá về các nội dung liên quan đến chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm và dử dụng nhãn hiệu của PEFC.  Các tiêu chuẩn đề cập gồm: PEFC ST 2002:2020 – chuỗi hành trình sản phẩm từ rừng và cây ngoài rừng; PEFC ST 2001:2020 – Quy định về sử dụng nhãn hiệu PEFC và PEFC ST 2003:2020 – Các yêu cầu với các tổ chức chứng nhận. Khóa tập huấn dự kiến được tổ chức trong 3 ngày.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin đăng ký qua email: vfco.vietnam@gmail.com. Thông tin đăng ký gồm: họ và tên, tên cơ quan, thông tin liên hệ (điện thoại và email).

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X