Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm áp dụng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 trong công nhận Tổ chức chứng nhận thực hiện chứng chỉ rừng theo VFCS/PEFC

Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) và Chương trình Chứng chỉ rừng quốc tế PEFC phối hợp tổ chức Hội thảo áp dụng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015. Mục đích của hội thảo là chia sẻ kinh nghiệm trong công nhận Tổ chức chứng nhận thực hiện chứng chỉ rừng theo VFCS/PEFC theo ISO/IEC 17021-1:2015 do Văn phòng Công nhận chất lượng (BOA) thực hiện.

Tham gia hội thảo là các thành viên đến từ các tổ chức công nhận (AB), Tổ chức chứng nhận, các chuyên gia và các tổ chức liên quan ở các nước khu vực Đông Nam Á.

Hội thảo sẽ diễn ra từ 9.00-11.30 ngày 28/3/2022 và sử dụng tiếng Anh. Các đại biểu quan tâm có thể tham gia tại đường link sau: https://us02web.zoom.us/j/87988949851?pwd=THNtcEYrL0NaQ1Iwa0pCTzhYSml5dz09

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X