Tháng 7/2022: Hội thảo trực tuyến “Hướng dẫn đánh giá chứng chỉ rừng nhóm hộ theo tiêu chuẩn VFCS/PEFC ST 1004:2019”

Trong khuôn khổ dự án “Lâm nghiệp và Thương mại để Phát triển trong khu vực ASEAN” do UNREDD tài trợ và PEFC thực hiện tại các nước khu vực Đông Nam Á, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) tổ chức Hội thảo trực tuyến chia sẻ về “Hướng dẫn đánh giá chứng chỉ rừng nhóm hộ theo tiêu chuẩn VFCS/PEFC ST 1004:2019”. Thông tin về Hội thảo như sau:

Mục đích: Chia sẻ về Hướng dẫn đánh giá chứng chỉ rừng nhóm hộ theo tiêu chuẩn VFCS/PEFC ST 1004:2019.

Thành phần tham gia: chuyên gia đánh giá của các Tổ chứng nhận, các nhóm hộ chủ rừng, các hiệp hội, liên minh hợp tác xã, các công ty được chứng nhận PEFC CoC và các bên liên quan.

Nội dung: Tiêu chuẩn Chứng chỉ rừng theo nhóm VFCS/PEFC ST 1004:2019; Hướng dẫn đánh giá chứng chỉ rừng nhóm hộ theo tiêu chuẩn VFCS/PEFC ST 1004:2019.

Chương trình chi tiết tải tại đây

Thời gian: 13h30 – 16h00 ngày 06 tháng 07 năm 2022

Diễn giả: Dr Ngô Trí Dũng, Chuyên gia chứng chỉ rừng

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Các chuyên gia và các tổ chức quan tâm đăng ký tham gia qua đường link https://t.ly/Webinar06.07 . Sau khi đăng ký, Ban tổ chức sẽ gửi đường LINK họp tới các đại biểu. Thời hạn đăng ký 17h00 ngày 05/07/2022.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X