Tháng 7/2022: Tập huấn Tiêu chuẩn PEFC CoC

Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) và Chương trình Chứng chỉ rừng quốc tế PEFC sẽ phối hợp tổ chức khóa đào tạo về Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm (CoC). Thông tin chi tiết của tập huấn:

Mục đích
Cung cấp kiến thức và thông tin về các yêu cầu thực hiện dịch vụ đánh giá chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm CoC theo tiêu chuẩn của Chương trình Chứng nhận chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC CoC).

Nội dung tập huấn
● Tiêu chuẩn PEFC ST 2002:2020 – Chuỗi hành trình sản phẩm của các sản phẩm từ rừng và cây ngoài rừng
● Tiêu chuẩn PEFC ST 2003:2020 – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận thực hiện hoạt động chứng nhận
theo tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm quốc tế PEFC
● Tiêu chuẩn PEFC ST 2001:2020 – Nguyên tắc sử dụng nhãn PEFC – Các yêu cầu

Thời gian: 02 ngày, 13-14 tháng 7 năm 2022

Hình thức tập huấn: Trực tiếp tại Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững

Ngôn ngữ: Giảng dạy: Tiếng Việt; Kiểm tra cuối khóa: Tiếng Anh

Giảng viên: Nguyễn Thanh Tùng, Giảng viên CoC của PEFC

Các học viên tham gia đạt kết quả kiểm tra sau khóa học sẽ được cấp chứng chỉ của PEFC. Chi tiết xem tại đây.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X