Tháng 8/2022: Tập huấn ToT về QLRBV và chứng chỉ rừng cho cán bộ khuyến nông tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Thực hiện công văn số 299 /KN-ĐTHL ngày 03/6/2022 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc thông báo xây dựng kế hoạch nhiệm vụ đào tạo huấn luyện khuyến nông năm 2022, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững tổ chức khóa đào tạo Tập huấn ToT về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho cán bộ khuyến nông tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Thông tin chi tiết của tập huấn như sau:

Mục đích:

Trang bị kiến thức và nâng cao năng lực về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho cán bộ khuyến nông viên cơ sở nhằm hỗ trợ, thúc đẩy việc thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tại các địa phương.

Nội dung tập huấn:

– Giới thiệu tổng quan về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

– Giới thiệu Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS), bao gồm: Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019; Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng theo nhóm: VFCS/PEFC ST 1004:2019;

– Các bước thực hiện và hồ sơ cần chuẩn bị trong thực hiện chứng chỉ rừng;

– Nội dung chính và hướng dẫn thực hiện xây dựng phương án quản lý rừng bền vững;

– Kỹ năng của cán bộ khuyến nông trong thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng;

– Tham quan mô hình thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho hộ gia đình: Mô hình tổ chức quản lý rừng theo nhóm hộ để xin cấp chứng chỉ rừng; các hồ sơ cần chuẩn bị, hiện trường quản lý rừng, thực hành nhận diện các rủi ro tiềm ẩn về môi trường, xã hội trên hiện trường và đánh giá mức độ tuân thủ của chủ rừng theo quy định của bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững.

Thời gian: Tháng 8/2022

Địa điểm tập huấn: Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Giảng viên: Giảng viên từ Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững

Học viên: Cán bộ khuyến nông viên cơ sở tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X