Tháng 9: Tập huấn dành cho các Chuyên gia đánh giá thực hiện dịch vụ Chứng chỉ rừng theo hệ thống VFCS/PEFC tại Việt Nam

Văn phòng chứng chỉ quản lý rừng bền vững dự kiến  tổ chức khoá tập huấn dành cho các Chuyên gia đánh giá thực hiện dịch vụ Chứng chỉ rừng theo hệ thống VFCS/PEFC tại Việt Nam.

Mục đích của khoá học: nhằm cung cấp kiến thức  và thông tin cơ bản liên quan đến dịch vụ cấp  chứng chỉ quản lý rừng tại Việt Nam theo  yêu cầu của Hệ thống Chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS)

Thời gian dự kiến: Từ ngày 9-10 tháng 9 năm 2022.

Giảng viên: là các chuyên gia đào tạo thuộc Văn phòng chứng chỉ quản lý rừng bền vững

Ngôn ngữ giảng dạy và kiểm tra: Tiếng Việt.

Sau khóa học, các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá tập huấn về các nội dung liên quan đến Tiêu chuẩn VFCS/PEFC ST 1003:2019 – Tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững; Tiêu chuẩn VFCS/PEFC ST 1004:2019 – Tiêu chuẩn Quản lý rừng theo nhóm; Quy định cấp phép và sử dụng logo, nhãn VFCS và PEFC.

Cổng thông tin đăng ký: Tại đây hoặc qua địa chỉ email: hathu@vafs.gov.vn 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X