Xây dựng năng lực cho Công ty TNHH Sông Kôn tỉnh Phú Yên thực hiện quản lý rừng bền vững theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS/PEFC)

Trong khuôn khổ Dự án “Nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại Việt Nam” do GIZ và Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp điều phối, Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO) phối hợp với GIZ tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS/PEFC) cho các đội ngũ cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty TNHH Sông Kôn tỉnh Phú Yên.

Khóa tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 22-24 tháng 8 năm 2023 và tập trung vào các nội dung: (i) Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia (VFCS); (ii) Tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019; (iii) Tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững theo nhóm VFCS/PEFC 1004:2019; (iv) Xây dựng phương án, hệ thống quản lý và các quy trình thực hiện QLRBV; (v) Đánh giá tác động môi trường và xã hội; và (vi) Các lỗi thường gặp trong QLRBV và giải pháp khắc phục.

Khóa tập huấn hướng đến xây dựng năng lực và sự sẵn sàng của Công ty TNHH Sông Kôn tỉnh Phú Yên trong xây dựng hồ sơ và triển khai QLRBV và chứng chỉ rừng theo VFCS/PEFC cho toàn bộ diện tích rừng của Công ty.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X