Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững xây dựng và phát triển các tiêu chuẩn, thủ tục, hướng dẫn về thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Các tài liệu cung cấp dưới đây gồm: các tiêu chuẩn đang áp dụng trong thực hiện chứng chỉ quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC và chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) PEFC; các quy định về sử dụng nhãn VFCS và PEFC. Các tài liệu khác là các tài liệu tham khảo để các tổ chức đánh giá, chứng nhận xây dựng các quy định, hướng dẫn thực hiện đánh giá, chứng nhận.

TIÊU CHUẨN VÀ HƯỚNG DẪN
Tiêu đề Năm ban hành Tình trạng hiệu lực Tải vềdoc_tags_hfilter
LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH
Tiêu đề Năm ban hành Tình trạng hiệu lực Tải vềdoc_tags_hfilter
TÀI LIỆU KỸ THUẬT THAM KHẢO
Tiêu đề Năm ban hành Tải vềdoc_tags_hfilter
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ MẪU HỒ SƠ
Tiêu đề Năm ban hành Tình trạng hiệu lực Tải vềdoc_tags_hfilter
TÀI LIỆU QUẢNG BÁ
Tiêu đề Năm ban hành Tải vềdoc_tags_hfilter
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X