Nhóm hộ tại tỉnh Tuyên Quang được cấp chứng chỉ Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC

Ngày 31/5/2023, nhóm Chứng chỉ rừng tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã được Tổ chức chứng nhận GFA Certification GmbH cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho 4.439,56 ha rừng trồng keo lai và keo tai tượng theo tiêu chuẩn quản lý của hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS/PEFC. Nhóm chứng chỉ có 540 thành viên, là những hộ gia đình có diện tích rừng trồng keo trên địa bàn 58 thôn thuộc 5 xã của huyện Sơn Dương là: Minh Thanh, Lương Thiện, Hợp Thành, Kháng Nhật và Hợp Hòa.

Chứng chỉ do Hợp tác xã Lâm nghiệp Thuận Nhiên làm đại diện. Đây là chủ rừng/nhóm chủ rừng thứ 29 được cấp chứng chỉ Quản lý rừng bền vững theo hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia. Toàn bộ diện tích rừng trồng của các hộ tham gia Nhóm chứng chỉ được trồng từ năm 2016 đến năm 2022. Trước khi tham gia Nhóm chứng chỉ rừng, rừng trồng của các hộ gia đình chủ yếu được khai thác phục vụ gỗ nguyên liệu giấy và ván bóc.

 

Theo nghị quyết số 36–NQ/TU ngày 26/6/2021 của tỉnh Tuyên Quang về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2030, mục tiêu phấn đấu của tỉnh đến năm 2030 có khoảng 100.000 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Việc tổ chức quản lý và cấp chứng chỉ rừng theo hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS/PEFC sẽ mang đến  nhiều cơ hội lựa chọn cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong việc quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng và nâng cao các hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường từ rừng.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X