Chiến lược Quản lý rừng bền vững tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Ngày 24/10/2022, Hội thảo các quốc gia thành viên PEFC khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APAC HUB) đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 30 đại biểu tham gia trực tiếp và online sự kiện này, gồm các nước thành viên PEFC  ở Đông Nam Á (Thái Lan, Cam-bo-chia, Ma-lay-sia, My-an-ma, Indonesia,Việt Nam), đại diện của các tổ chức quốc tế, các thành viên PEFC.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia góp ý cho Chiến lược hoạt động của APAC HUB giai đoạn 2023 – 2028. Bốn vấn đề trọng tâm được thảo luận gồm: (1) Tăng cường sức mạnh và sự tin cậy của PEFC; (2) Trình diễn các tác động bền vững; (3) Đi đầu trong đổi mới; (4) Sự chấp nhận rộng rãi của thị trường.

Văn phòng chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) với vai trò là đại diện cho nước chủ nhà đã có những đóng góp được ghi nhận và mang tính thực tiễn cho hội thảo.

Các nước thành viên sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ và tạo điều kiện tốt nhất để đạt được các mục tiêu của Chiến lược APAC HUB nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững và sự phát triển của Hệ thống chứng chỉ rừng tại các quốc gia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X