Chuẩn bị sẵn sàng thực hiện EUDR cho ngành hàng cao su Việt Nam

Quy định của Liên minh Châu Âu (EU) về sản xuất hàng hóa không gây mất rừng (EUDR) có hiệu lực vào tháng 6 năm 2023. Mục tiêu của EUDR là ngăn chặn mất rừng và suy thoái rừng, đóng góp vào bảo vệ môi trường và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Theo đó, các hàng hóa nông nghiệp thương mại tại thị trường EU sẽ phải đáp ứng và chứng minh các yêu cầu về mất rừng và suy thoái rừng trong toàn bộ chuỗi cung ứng. EUDR quy định 7 ngành hàng thương mại tại EU sẽ bị kiểm soát gồm gỗ và sản phẩm từ gỗ, cao su, cà phê, ca cao, thịt bò, cọ dầu và đậu tương. Đối với Việt Nam, 3 ngành hàng là cà phê, cao su, gỗ và sản phẩm gỗ được dự báo sẽ chịu tác động đáng kể từ quy định của EUDR.

Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngành cao su và đáp ứng các yêu cầu của thị trường, ngày 4 tháng 5 năm 2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) tổ chức hội thảo “Xây dựng kế hoạch hành động thích ứng quy định EUDR”. Tham dự hội thảo có ông Trần Công Kha – Chủ tịch VRG, Ban lãnh đạo VRG và khoảng 100 đại biểu là lãnh đạo và các cán bộ kỹ thuật của 63 công ty cao su. Tại hội thảo, ông Trần Lâm Đồng – Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, và ông Vũ Tấn Phương – Giám đốc VFCO, đã chia sẻ các yêu cầu của EUDR, dự thảo bộ tiêu chuẩn của PEFC về Hệ thống trách nhiệm giải trình EUDR (PEFC EUDR DDS). Hội thảo đã thảo luận và thống nhất chuẩn bị sẵn sàng thực hiện EUDR thông qua thiết lập EUDR DDS, xây dựng năng lực và triển khai chứng nhận PEFC EUDR trong Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia (VFCS/PEFC).

VFCO sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với PEFC và VRG để thúc đẩy phát triển ngành cao su bền vững thông qua thực hiện chứng nhận QLRBV, chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) gắn với Hệ thống trách nhiệm giải trình EUDR (PEFC EUDR DDS).

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X