Cơ hội gia tăng giá trị rừng trồng tại tỉnh Hà Tĩnh từ chứng chỉ quốc gia VFCS/PEFC

Ngày 14/3/2023, nhóm hộ gia đình trồng rừng tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã được Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas Certification Vietnam cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho 1.058,97ha rừng trồng keo theo tiêu chuẩn quản lý của hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS/PEFC. Nhóm hộ có 339 thành viên, là những hộ gia đình có diện tích rừng trồng keo trên địa bàn 38 thôn thuộc 7 xã của huyện Cẩm Xuyên là: Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Minh, Cẩm Mỹ, Cẩm Quan và Cẩm Sơn. Chứng chỉ do HTX Lâm nghiệp Thừa Thiên Huế làm đại diện.

Từ năm 2022, HTX Lâm Nghiệp Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các hộ gia đình tại huyện Cẩm Xuyên để tổ chức quản lý rừng bền vững theo nhóm hộ. Các hoạt động bao gồm hỗ trợ xây dựng nhóm, tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhóm và nâng cao năng lực cho các hộ gia đình về quản lý rừng bền vững, tổ chức triển khai các hoạt động quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của hệ thống Chứng chỉ rừng quốc gia VFCS/PEFC và thực hiện giám sát, đánh giá. Mô hình liên kết cũng đã được thiết lập khi HTX Lâm Nghiệp Thừa Thiên Huế cam kết tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng Keo có chứng nhận VFCS/PEFC cao hơn so với giá gỗ Keo trồng chưa có chứng chỉ rừng tại cùng thời điểm. Ngoài ra việc quản lý rừng bền vững theo hệ thống VFCS/PEFC còn mang đến nhiều lợi ích khác cho chủ rừng như nâng cao năng suất, chất lượng rừng, nâng cao các giá trị môi trường và xã hội của rừng.

Khai thác rừng trồng Keo nhóm hộ huyện Cẩm Xuyên
Khai thác rừng trồng Keo nhóm hộ huyện Cẩm Xuyên

Theo kế hoạch, tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu tới năm 2030 có khoảng 37.000 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Việc tổ chức quản lý và cấp chứng chỉ rừng theo hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS/PEFC sẽ mang đến thêm nhiều cơ hội lựa chọn cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong việc quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng và nâng cao các hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường từ rừng.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X