Đào tạo chuyên gia đánh giá, chứng nhận Quản lý rừng bền vững

Thực hiện kế hoạch đào tạo, xây dựng năng lực thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho các tổ chức đánh giá và các bên liên quan, VFCO đã tổ chức “Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá thực hiện dịch vụ chứng chỉ rừng theo Hệ thống VFCS/PEFC tại Việt Nam” từ ngày 22 – 25 tháng 11 năm 2021 dưới hình thức trực tuyến. Khóa đào tạo được sự hỗ trợ của PEFC và có sự tham gia của 35 học viên đến từ hơn 20 tổ chức, được giảng dạy và hỗ trợ bởi 7 giảng viên, chuyên gia trong và ngoài nước. Các giảng viên là những cán bộ đầu ngành thuộc các tổ chứng chứng nhận, công nhận và quản lý trong nước và quốc tế liên quan đến quản lý rừng và cấp chứng chứng chỉ rừng tại Việt Nam.

Nội dung của khoá học tập trong vào các chủ đề chính bao gồm: Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019, Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng theo Nhóm VFCS/PEFC ST 1004:2019, Quy định sử dụng nhãn hiệu PEFC ST 2001:2020, và hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý VFCS/PEFC GD 1009:2019: ISO 19011:2018. Đây là những tài liệu quan trọng nhất để đào tạo các đánh giá viên chuyên nghiệp và chất lượng phục vụ cho dịch vụ  cấp chứng chỉ rừng bền vững tại Việt Nam.

Các học viên đã được cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu trước khi tập huấn để nắm vững hình thức cũng như nội dung đào tạo. Trong quá trình tập huấn, tính tương tác của khoá học đạt hiệu quả tốt khi cuộc thảo luận đã diễn ra sôi nổi và cởi mở dựa trên các câu hỏi trực tiếp của học viên. Kết thúc khoá học, mỗi học viên đã tham gia một bài thi minh bạch, công bằng, theo thông lệ quốc tế, để được chứng nhận trình độ và cấp chứng chỉ khi đạt số điểm yêu cầu. Kết quả khảo sát, đánh giá khoa tập huấn cho thấy dự phản hồi tích cực của các về chất lượng hiệu quả của khoá tập huấn này. Chương trình chứng nhận chứng chỉ rừng quốc tế PEFC liên tục tổ chức các hoạt động đào tạo cho các Tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ rừng theo hệ thống PEFC. Thông tin về các khóa tập huấn và các sự kiện được cập nhật thường xuyên trên website của VFCO.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X