Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thực hiện mục tiêu Quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính

Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2022, tại Hà Nội, Hội nước sạnh và Môi trường Việt Nam đã tổ chức diễn đàn với chủ đề “Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam trong thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0”. Tham gia diễn đàn có đại diện của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Công ty TNHH Quốc tế Unilever, WWF, UNDP, Công ty TNHH Nagase Việt Nam và hơn 100 doanh nghiệp.

Tại diễn đàn, ông Vũ Tấn Phương – Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững đã trình bày và chia sẻ về các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính và thương mại các bon trong lâm nghiệp. Trong những năm qua, ngành lâm nghiệp đã đạt những thành tựu to lớn về tăng che phủ rừng và đặc biệt là giảm phát thải khí nhà kính. Phát thải ròng hằng năm của ngành lâm nghiệp trong giai đoạn 2010-2020 ước tính là -39,6 triệu tấn CO2. Các đại biểu thể hiện sử quan tâm và nhấn mạnh vai trò của việc thực hiện quản lý rừng bền vững và nâng cao năng suất, chất lượng rừng; coi đây là lĩnh vực tiềm năng, đóng góp quan trọng cho mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Chính phủ. Hiện tại, các doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi và hướng đến mục tiêu phát triển các bon thấp.

VFCO

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X