Giảm phát thải khí nhà kính và quản lý rừng bền vững

Ngày 9 tháng 8 năm 2022, tại Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) đã diễn ra cuộc họp giữa ông Christopher Martis – Giám đốc Văn phòng CIFOR tại Đức, bà Phạm Thu Thủy – Đại diện CIFOR Việt Nam và bà Lê Hoàng Anh – Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại cuộc họp, các bên trao đổi hợp tác, xây dựng và thực hiện Chương trình “Sáng kiến giảm phát thải theo hướng nâng cao lợi ích các bon và đồng lợi ích trong hệ thống nông nghiệp và lương thực – MITIGATE+”. Dự kiến sáng kiến sẽ có 5 hợp phần: (1) Quy hoạch và phát triển chiến lược; (2) Xây dựng các bằng chứng khoa học và cung cấp dữ liệu thiếu hụt; (3) Thực hiện các sáng kiến giảm phát thải và tăng cường tính chống chịu; (4) Nhân rộng các thực hành tốt về giảm phát thải khí nhà kính; và (5) Kết nối sự tham gia và tạo ra các thay đổi.

Chương trình dự kiến sẽ thực hiện tại 5 nước là Trung Quốc, Comlombia, Kenya và Việt Nam. Trong thời gian tới, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững sẽ phối hợp với CIFOR và các bên liên quan trong thiết kế các hoạt động chi tiết, góp phần thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X