Hỗ trợ xây dựng vườn cây đầu dòng và kỹ thuật sản xuất cây giống Keo lai tại các tỉnh Nghệ An và Quảng Bình

Khuyến khích hộ gia đình sử dụng nguồn giống có chất lượng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giảm nguy cơ sâu bệnh hại rừng trồng. Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) đã đưa chỉ số “4.2.3. Sử dụng giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và nguồn gốc giống theo quy định của pháp luật” vào Bộ Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019. Trong khuôn khổ hợp tác với PEFC và Tập đoàn gỗ dăm quốc tế (IWC), VFCO đã hỗ trợ xây dựng mô hình vườn cây đầu dòng và hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Keo lai tại tỉnh Nghệ An và Quảng Bình.

Tiêu chí lựa chọn để hỗ trợ là HTX/HGĐ có nguyện vọng sản xuất cây giống Keo lai nhưng thiếu thông tin về nguồn giống chất lượng, thiếu kiến thức về kỹ thuật nhân giống và quản lý vườn ươm, sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ để sản xuất cây giống Keo lai đảm bảo chất lượng và nguồn gốc để cung cấp cho các HGĐ trong vùng. Kết quả đã lựa chọn hỗ trợ Hộ kinh doanh dịch vụ giống cây lâm nghiệp Chiến Thanh (xã Châu Cường huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An) và HTX Thanh niên Cà Xen (xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). 02 mô hình vườn cây đầu dòng Keo lai được xây dựng tháng 10/2023 với quy mô 3.000 cây các dòng BV523, BV434 và BV16, trong đó BV523 và BV434 là các giống mới, giống tiến bộ kỹ thuật mới được Bộ NN&PTNT công nhận. Cây đầu dòng được cung cấp bởi Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp. Hồ sơ nguồn gốc giống cũng được bàn giao cho HTX/HGĐ để làm thủ tục đăng ký sản xuất giống theo quy định.

Sau hơn 5 tháng triển khai, kết quả khảo sát cho thấy HTX/HGĐ đã thực hiện đúng kỹ thuật trồng, chăm sóc và trẻ hóa, tạo nguồn hom đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Trên cơ sở đó, VFCO phối hợp với Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp tiếp tục hướng dẫn HTX/HGĐ thực hiện kỹ thuật nhân giống như: lựa chọn hom, kỹ thuật cắt hom, sử dụng thuốc kích thích ra rễ để giâm hom và chăm sóc, quản lý cây trong vườn ươm. Các thành viên của HTX và HGĐ đã tiếp thu và thực hành tốt theo hướng dẫn kỹ thuật và sẵn sàng cung cấp cây giống keo lai trong thời gian tới.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X