Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm áp dụng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 trong công nhận Tổ chức chứng nhận thực hiện chứng chỉ rừng theo VFCS/PEFC

Ngày 28/3/2022, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) và Chương trình Chứng chỉ rừng quốc tế PEFC phối hợp tổ chức Hội thảo áp dụng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015. Tham gia hội thảo có 54 đại biểu là đại diện của Cơ quan quản lý quốc gia (NGBs), tổ chức công nhận (Abs), tổ chức chứng nhận (CBs), các chuyên gia đánh giá chứng nhận từ các quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Philippine, Lào, Indonesia, Myanmar.

Hội thảo đã giới thiệu về Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia của Việt Nam, tóm tắt quá trình công nhận cho Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia và chia sẻ kinh nghiệm trong công nhận Tổ chức chứng nhận thực hiện chứng chỉ rừng theo VFCS/PEFC theo ISO/IEC 17021-1:2015. Phần thảo luận đã thu hút được sự quan tâm của các đại biểu. Nhiều câu hỏi và vấn đề đã được đưa ra chia sẻ và thảo luận sôi nổi.

VFCO liên tục tổ chức các hoạt động đào tạo, xây dựng năng lực cho các Tổ chức chứng nhận, các chuyên gia và các bên liên quan về thực hiện đánh giá chứng chỉ rừng theo hệ thống VFCS/PEFC. Thông tin về các khóa tập huấn và các sự kiện được cập nhật thường xuyên trên website của VFCO.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X