Hội thảo trực tuyến “Các yêu cầu và thủ tục đối với tổ chức chứng nhận tham gia hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS và PEFC”

Ngày 27/02/2023, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) phối hợp với Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp – Tổng cục Lâm nghiệp và Văn phòng công nhận Chất lượng (BoA) tổ chức hội thảo trực tuyến: Các yêu cầu và thủ tục đối với tổ chức chứng nhận tham gia hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS và PEFC. Tham gia hội thảo có hơn 30 đại biểu là đại diện của các Tổ chức chứng nhận, các chuyên gia đánh giá và các bên liên quan.

Hội thảo đã giới thiệu về Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016, Quy định Công nhận tổ chức chứng nhận Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC FM và Chuỗi hành trình sản phẩm PEFC CoC, Quy trình chỉ định tổ chức chứng nhận trong hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia; phí chứng chỉ rừng. Phần thảo luận đã thu hút được sự quan tâm của các đại biểu vài giải đáp nhiều băn khoăn, vướng mắc của các tổ chức chứng nhận.

VFCO liên tục tổ chức các hoạt động đào tạo, xây dựng năng lực cho các Tổ chức chứng nhận, các chuyên gia và các bên liên quan về thực hiện đánh giá chứng chỉ rừng theo hệ thống VFCS/PEFC. Thông tin về các khóa tập huấn và các sự kiện được cập nhật thường xuyên trên website của VFCO.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X