Khóa học miễn phí về Chuỗi hành trình sản phẩm của PEFC dành cho các công ty hoặc nhà máy chế biến gỗ

Bạn đang có kế hoạch đạt được chứng nhận PEFC CoC cho Doanh nghiệp của mình, nhưng không chắc nó bao gồm những gì? Bạn đã đạt được chứng nhận nhưng muốn tìm hiểu thêm về PEFC? Khóa học miễn phí này sẽ dành cho bạn.

Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp và các bên liên quan đến các công ty hoặc nhà máy chế biến gỗ có thêm những hiểu biết và kinh nghiệm về thực hiện tiêu chuẩn Chuỗi hành trình sản phẩm (PEFC CoC), PEFC đã thiết kế khóa học cho các Doanh nghiệp lớn và nhỏ đã hoặc đang tham gia trong các chuỗi cung ứng nội thất gỗ.

Khóa học bao gồm 10 học phần, mỗi phần 4-36 phút với tổng thời lượng đào tạo là 2 giờ 40 phút. Cá nhân hoặc doanh nghiệp tham gia có thể lựa chọn các khóa học phù hợp với bản thân. Các học phần bao gồm:

Học phần 1: Giới thiệu về PEFC
Học phần 2: Giới thiệu tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm của PEFC
Học phần 3: Yêu cầu hệ thống quản lý
Học phần 4: Khai báo về chuỗi hành trình sản phẩm
Học phần 5: Hệ thống trách nhiệm giải trình(DDS). Mở rộng: Sự phù hợp PEFC  với Quy định mới của châu Âu (EUDR)
Học phần 6: Phương pháp chuỗi hành trình sản phẩm
Học phần 7: Chứng nhận đa địa điểm: nhóm sản xuất và thuê ngoài. Thực hành tốt từ từ Alcea, Phần Lan.
Học phần 8: Sử dụng nhãn hiệu, truyền thông và cơ sở dữ liệu
Học phần 9: Làm thế nào để được chứng nhận PEFC
Học phần 10: Chiến dịch nâng cao nhận thức “Rừng là nhà”

Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X